שםקנה
כמות במ"ל
מינון
achillea millefolium
מינון
סך הכל:
Ai Ye
מינון
סך הכל:
althea
מינון
סך הכל:
alfalfa
מינון
סך הכל:
angelica arch
מינון
סך הכל:
anise seed
מינון
סך הכל:
arctium lappa
מינון
סך הכל:
ashwaganda
מינון
סך הכל:
avena sativa
מינון
סך הכל:
Ba Ji Tian
מינון
סך הכל:
Ba Yue Zha
מינון
סך הכל:
Ba Zhen Tang
מינון
סך הכל:
Ba Zheng San
מינון
סך הכל:
bacopa
מינון
סך הכל:
Bai Bu
מינון
סך הכל:
Bai Dou Kou
מינון
סך הכל:
Bai Fu Zi
מינון
סך הכל:
Bai Guo
מינון
סך הכל:
Bai Guo Ye
מינון
סך הכל:
Bai He
מינון
סך הכל:
Bai Hua S.S. Cao
מינון
סך הכל:
Bai Ji
מינון
סך הכל:
Bai Ji Li
מינון
סך הכל:
Bai Jiang Cao
מינון
סך הכל:
Bai Jie Zi
מינון
סך הכל:
Bai Lian
מינון
סך הכל:
Bai Mao Gen
מינון
סך הכל:
Bai Qian
מינון
סך הכל:
Bai Shao
מינון
סך הכל:
Bai Tou Weng
מינון
סך הכל:
Bai Wei
מינון
סך הכל:
Bai Xian Pi
מינון
סך הכל:
Bai Zhi
מינון
סך הכל:
Bai Zhu
מינון
סך הכל:
Bai Zi Ren
מינון
סך הכל:
Ban Bian Lian
מינון
סך הכל:
Ban Lan Gen
מינון
סך הכל:
Ban Xia
מינון
סך הכל:
Ban Zhi Lian
מינון
סך הכל:
bayberry root bark
מינון
סך הכל:
Bei Sha Shen
מינון
סך הכל:
Bei Xie
מינון
סך הכל:
Bian Dou
מינון
סך הכל:
Bian Xu
מינון
סך הכל:
bilberry fruit
מינון
סך הכל:
Bing Lang
מינון
סך הכל:
Black cohosh
מינון
סך הכל:
black haw bark
מינון
סך הכל:
black walnut shell
מינון
סך הכל:
blood root sanguinaria
מינון
סך הכל:
blue cohosh
מינון
סך הכל:
Bo He
מינון
סך הכל:
borgama
מינון
סך הכל:
Bu Gu Zhi
מינון
סך הכל:
burdock root
מינון
סך הכל:
butchers broom
מינון
סך הכל:
calendula
מינון
סך הכל:
Cang Er Zi
מינון
סך הכל:
Cang Zhu
מינון
סך הכל:
cascara sagcada bark
מינון
סך הכל:
catnip
מינון
סך הכל:
cats claw bark
מינון
סך הכל:
Ce Bai Ye
מינון
סך הכל:
celandine
מינון
סך הכל:
Chai Hu
מינון
סך הכל:
chamomile
מינון
סך הכל:
chaparral leaf
מינון
סך הכל:
Che Qian Cao
מינון
סך הכל:
Che Qian Zi
מינון
סך הכל:
Chen Pi
מינון
סך הכל:
Chen Xiang
מינון
סך הכל:
Chi Fu Ling
מינון
סך הכל:
Chi Shao
מינון
סך הכל:
Chi Xiao Dou
מינון
סך הכל:
Chong Wei Zi
מינון
סך הכל:
chrysanthemum
מינון
סך הכל:
Chuan Bei Mu
מינון
סך הכל:
Chuan Jiao
מינון
סך הכל:
Chuan Lian Zi
מינון
סך הכל:
Chuan Niu Xi
מינון
סך הכל:
Chuan Xin Lian
מינון
סך הכל:
Chuan Xiong
מינון
סך הכל:
Chun Gen Pi
מינון
סך הכל:
Ci Shi
מינון
סך הכל:
Ci Wu Jia
מינון
סך הכל:
cleavers
מינון
סך הכל:
collinsonia
מינון
סך הכל:
comfrey leaf
מינון
סך הכל:
comfrey root
מינון
סך הכל:
couch grass
מינון
סך הכל:
cramp bark
מינון
סך הכל:
cubeb berries
מינון
סך הכל:
cynara cardunculus- artichoke
מינון
סך הכל:
Da Fu Pi
מינון
סך הכל:
Da Huang
מינון
סך הכל:
Da Ji
מינון
סך הכל:
Da Qing Ye
מינון
סך הכל:
Da Zao
מינון
סך הכל:
Dai Zhe Shi
מינון
סך הכל:
damiana
מינון
סך הכל:
Dan Dou Chi
מינון
סך הכל:
Dan Shen
מינון
סך הכל:
Dan Zhu Ye
מינון
סך הכל:
dandelion leaf
מינון
סך הכל:
dandelion root
מינון
סך הכל:
Dang Gui
מינון
סך הכל:
Dang Gui Wei
מינון
סך הכל:
Dang Shen
מינון
סך הכל:
Deng Xin Cao
מינון
סך הכל:
Di Fu Zi
מינון
סך הכל:
Di Gu Pi
מינון
סך הכל:
Di Yu
מינון
סך הכל:
Di Yu Tan
מינון
סך הכל:
Dill seed
מינון
סך הכל:
Ding Xiang
מינון
סך הכל:
Dong Gua Pi
מינון
סך הכל:
Dong Gua Ren
מינון
סך הכל:
Dong Gua Zi
מינון
סך הכל:
Dong Kui Zi
מינון
סך הכל:
drosera
מינון
סך הכל:
Du Huo
מינון
סך הכל:
Du Zhong
מינון
סך הכל:
E Bu Shi Cao
מינון
סך הכל:
E Zhu
מינון
סך הכל:
Eames Plastic Side Chair
מינון
סך הכל:
elder flowers
מינון
סך הכל:
emblica
מינון
סך הכל:
equisetum
מינון
סך הכל:
Er Cha
מינון
סך הכל:
euphorbia
מינון
סך הכל:
euphrasia
מינון
סך הכל:
Fan Xie Ye
מינון
סך הכל:
Fang Feng
מינון
סך הכל:
Fang Ji
מינון
סך הכל:
feverfew
מינון
סך הכל:
filipendula
מינון
סך הכל:
Fo Shao
מינון
סך הכל:
Fu Ling
מינון
סך הכל:
Fu Ling Pi
מינון
סך הכל:
Fu Pen Zi
מינון
סך הכל:
Fu Ping
מינון
סך הכל:
Fu Shen
מינון
סך הכל:
Fu Xiao Mai
מינון
סך הכל:
Fu Zi
מינון
סך הכל:
Gan Cao
מינון
סך הכל:
Gan Jiang
מינון
סך הכל:
Gao Ben
מינון
סך הכל:
Gao Liang Jiang
מינון
סך הכל:
Ge Gen
מינון
סך הכל:
Geng Mei Geng
מינון
סך הכל:
ginkgo biloba
מינון
סך הכל:
gota kola
מינון
סך הכל:
Gou Ji
מינון
סך הכל:
Gou Qi Zi
מינון
סך הכל:
Gou Teng
מינון
סך הכל:
gravel root
מינון
סך הכל:
grindelia
מינון
סך הכל:
Gu Sui Bu
מינון
סך הכל:
Gu Ya
מינון
סך הכל:
Gua Lou
מינון
סך הכל:
Gua Lou (Shi)
מינון
סך הכל:
Gua Lou Pi
מינון
סך הכל:
Gua Lou Ren
מינון
סך הכל:
guggul gum
מינון
סך הכל:
Gui Zhi
מינון
סך הכל:
gymnema
מינון
סך הכל:
Hai Feng Tang
מינון
סך הכל:
Hai Jin Sha
מינון
סך הכל:
Hai Zao
מינון
סך הכל:
Han Lian Cao
מינון
סך הכל:
harpagophytum
מינון
סך הכל:
He Huan Hua
מינון
סך הכל:
He Huan Pi
מינון
סך הכל:
He Shou Wu
מינון
סך הכל:
He Ye
מינון
סך הכל:
He Zi
מינון
סך הכל:
Hei Zhi Ma
מינון
סך הכל:
hemp seed
מינון
סך הכל:
Hong Hua
מינון
סך הכל:
Hong Teng
מינון
סך הכל:
Hong Zao
מינון
סך הכל:
Hou Po
מינון
סך הכל:
Hu Huang Lian
מינון
סך הכל:
Hu Lo Ba
מינון
סך הכל:
Hu Tao Ren
מינון
סך הכל:
Hu Zhang
מינון
סך הכל:
Hua Shi (Talc)
מינון
סך הכל:
Huai Hua (Mi)
מינון
סך הכל:
Huang Bai
מינון
סך הכל:
Huang Jing
מינון
סך הכל:
Huang Lian
מינון
סך הכל:
Huang Qi
מינון
סך הכל:
Huang Qin
מינון
סך הכל:
humulus
מינון
סך הכל:
Huo Ma Ren
מינון
סך הכל:
Huo Xiang
מינון
סך הכל:
hypericum
מינון
סך הכל:
inula helenium
מינון
סך הכל:
inula vicosan
מינון
סך הכל:
irish moss
מינון
סך הכל:
Ji Xue Teng
מינון
סך הכל:
Jiang Huang
מינון
סך הכל:
Jiao Gu Lan
מינון
סך הכל:
Jie Geng
מינון
סך הכל:
Jin Qian Cao
מינון
סך הכל:
Jin Yin Hua
מינון
סך הכל:
Jin Ying Zi
מינון
סך הכל:
Jing Jie
מינון
סך הכל:
Jiu Cai Zi
מינון
סך הכל:
Ju He
מינון
סך הכל:
Ju Hong
מינון
סך הכל:
Ju Hua
מינון
סך הכל:
Jue Ming Zi
מינון
סך הכל:
Ku Shen
מינון
סך הכל:
Kuan Dong Hua
מינון
סך הכל:
Kun Bu
מינון
סך הכל:
Lai Fu Zi
מינון
סך הכל:
leonurus
מינון
סך הכל:
Li Zhi He
מינון
סך הכל:
Lian Qiao
מינון
סך הכל:
Lian Xu
מינון
סך הכל:
Lian Ye (see lian ye)
מינון
סך הכל:
Lian Zi
מינון
סך הכל:
Lian Zi Xin
מינון
סך הכל:
Ling Zhi
מינון
סך הכל:
lobelia
מינון
סך הכל:
Long Dan Cao
מינון
סך הכל:
Long Yan Rou
מינון
סך הכל:
Lu Gen
מינון
סך הכל:
Lu Hui
מינון
סך הכל:
Lu Lu Tong
מינון
סך הכל:
Ma Bo
מינון
סך הכל:
Ma Chi Xian
מינון
סך הכל:
Ma Huang Gen
מינון
סך הכל:
Mai Men Dong
מינון
סך הכל:
Mai Ya
מינון
סך הכל:
Man Jing Zi
מינון
סך הכל:
Mang Xiao
מינון
סך הכל:
Mao Dong Qing
מינון
סך הכל:
marrubium vulagare
מינון
סך הכל:
medicago sativa
מינון
סך הכל:
Mei Gui Hua
מינון
סך הכל:
melissa
מינון
סך הכל:
Mi Meng Hua
מינון
סך הכל:
mitake
מינון
סך הכל:
Mo Yao
מינון
סך הכל:
moringa
מינון
סך הכל:
Mu Dan Pi
מינון
סך הכל:
Mu Gua
מינון
סך הכל:
Mu Li
מינון
סך הכל:
Mu Tong
מינון
סך הכל:
Mu Xiang
מינון
סך הכל:
Mu Zei
מינון
סך הכל:
neem leaf
מינון
סך הכל:
Niu Bang Zi
מינון
סך הכל:
Niu Xi (Huai)
מינון
סך הכל:
Nu Zhen Zi
מינון
סך הכל:
olive leaf
מינון
סך הכל:
Ou Jie
מינון
סך הכל:
Pang Da Hai
מינון
סך הכל:
Pao Jiang
מינון
סך הכל:
passiflora
מינון
סך הכל:
pau d' arco
מינון
סך הכל:
Pei Lan
מינון
סך הכל:
peppermint
מינון
סך הכל:
Pi Pa Ye
מינון
סך הכל:
prickly ash bark
מינון
סך הכל:
Pu Gong Ying
מינון
סך הכל:
Pu Huang
מינון
סך הכל:
pygeum bark
מינון
סך הכל:
Qian Cao Gen
מינון
סך הכל:
Qian Hu
מינון
סך הכל:
Qian Shi
מינון
סך הכל:
Qiang Huo
מינון
סך הכל:
Qin Jiao
מינון
סך הכל:
Qin Pi
מינון
סך הכל:
Qing Dai
מינון
סך הכל:
Qing Hao
מינון
סך הכל:
Qing Pi
מינון
סך הכל:
Qing Xiang Zi
מינון
סך הכל:
Qu Mai
מינון
סך הכל:
quercus alba
מינון
סך הכל:
raspberry leaf
מינון
סך הכל:
red clover
מינון
סך הכל:
Ren Dong Teng
מינון
סך הכל:
Ren Shen
מינון
סך הכל:
Ren Shen (White)
מינון
סך הכל:
rhodiola
מינון
סך הכל:
rose hips (rose canina)
מינון
סך הכל:
rosemary
מינון
סך הכל:
Rou Cong Rong
מינון
סך הכל:
Rou Dou Kou
מינון
סך הכל:
Rou Gui
מינון
סך הכל:
Ru Xiang
מינון
סך הכל:
rubus idaeus
מינון
סך הכל:
salvia (sage)
מינון
סך הכל:
sambucus nigra
מינון
סך הכל:
San Cha Ku
מינון
סך הכל:
San Leng
מינון
סך הכל:
San Qi (Tian Qi)
מינון
סך הכל:
Sang Bai Pi
מינון
סך הכל:
Sang Ji Sheng
מינון
סך הכל:
Sang Shen Zi
מינון
סך הכל:
Sang Ye
מינון
סך הכל:
Sang Zhi
מינון
סך הכל:
santalum sandal wood
מינון
סך הכל:
saw palmetto
מינון
סך הכל:
scutellaria
מינון
סך הכל:
Sha Ren
מינון
סך הכל:
Sha Yuan Zi
מינון
סך הכל:
Shan Yao
מינון
סך הכל:
Shan Zha
מינון
סך הכל:
Shan Zhu Yu
מינון
סך הכל:
Shang Lu
מינון
סך הכל:
shatavari root
מינון
סך הכל:
She Chuang Zi
מינון
סך הכל:
She Gan
מינון
סך הכל:
sheba
מינון
סך הכל:
Shen Qu
מינון
סך הכל:
Sheng Di Huang
מינון
סך הכל:
Sheng Jiang
מינון
סך הכל:
Sheng Jiang Pi
מינון
סך הכל:
Sheng Ma
מינון
סך הכל:
shepherds purse
מינון
סך הכל:
Shi Chang Pu
מינון
סך הכל:
Shi Di
מינון
סך הכל:
Shi Gao
מינון
סך הכל:
Shi Hu
מינון
סך הכל:
Shi Jue Ming
מינון
סך הכל:
Shi Jun Zi
מינון
סך הכל:
Shi Wei
מינון
סך הכל:
shitake
מינון
סך הכל:
Shu Di Huang
מינון
סך הכל:
Si Gua Lou
מינון
סך הכל:
silybum marianun
מינון
סך הכל:
slipper elm bark
מינון
סך הכל:
Su Mu
מינון
סך הכל:
Su Zi
מינון
סך הכל:
Suan Zao Ren
מינון
סך הכל:
suma
מינון
סך הכל:
Suo Yang
מינון
סך הכל:
Tai Zi Shen
מינון
סך הכל:
Tan Xiang
מינון
סך הכל:
Tao Ren
מינון
סך הכל:
taraxacum officianale
מינון
סך הכל:
taraxcum leaf
מינון
סך הכל:
thymus vulgarius
מינון
סך הכל:
Tian Hua Fen
מינון
סך הכל:
Tian Ma
מינון
סך הכל:
Tian Men Dong
מינון
סך הכל:
Tian Nan Xing
מינון
סך הכל:
Ting Li Zi
מינון
סך הכל:
Tong Cao
מינון
סך הכל:
trillum (beth root)
מינון
סך הכל:
Tu Fu Ling
מינון
סך הכל:
Tu Si Zi
מינון
סך הכל:
uva ursi
מינון
סך הכל:
valerian
מינון
סך הכל:
verbascum
מינון
סך הכל:
verbena
מינון
סך הכל:
Viscum album
מינון
סך הכל:
vitex
מינון
סך הכל:
Wang Bu Liu Xing
מינון
סך הכל:
Wei Ling Xian
מינון
סך הכל:
white willow bark
מינון
סך הכל:
wild yam
מינון
סך הכל:
witch hazel leaf
מינון
סך הכל:
wormwood
מינון
סך הכל:
Wu Bei Zi
מינון
סך הכל:
Wu Jia Pi
מינון
סך הכל:
Wu Mei
מינון
סך הכל:
Wu Wei Zi
מינון
סך הכל:
Wu Yao
מינון
סך הכל:
Wu Zhu Yu
מינון
סך הכל:
Xi Xian Cao
מינון
סך הכל:
Xi Xin
מינון
סך הכל:
Xi Yang Shen
מינון
סך הכל:
Xia Ku Cao
מינון
סך הכל:
Xian He Cao
מינון
סך הכל:
Xian Mao
מינון
סך הכל:
Xiang Fu
מינון
סך הכל:
Xiao Hui Xiang
מינון
סך הכל:
Xiao Mai
מינון
סך הכל:
Xie Bai
מינון
סך הכל:
Xin Yi Hua
מינון
סך הכל:
Xing Ren
מינון
סך הכל:
Xu Duan
מינון
סך הכל:
Xuan Fu Hua
מינון
סך הכל:
Xuan Shen
מינון
סך הכל:
Yan Hu Suo
מינון
סך הכל:
Ye Jiao Teng
מינון
סך הכל:
Ye Ju Hua
מינון
סך הכל:
yellow dock (rumex)
מינון
סך הכל:
Yi Mu Cao
מינון
סך הכל:
Yi Tang
מינון
סך הכל:
Yi Yi Ren
מינון
סך הכל:
Yi Zhi Ren
מינון
סך הכל:
Yin Chai Hu
מינון
סך הכל:
Yin Chen Hao
מינון
סך הכל:
Yin Guo Ye
מינון
סך הכל:
Yin Yang Huo
מינון
סך הכל:
Yu Jin
מינון
סך הכל:
Yu Li Ren
מינון
סך הכל:
Yu Mi Xu
מינון
סך הכל:
Yu Xing Cao
מינון
סך הכל:
Yu Zhu
מינון
סך הכל:
Yuan Zhi
מינון
סך הכל:
Zao Jiao
מינון
סך הכל:
Zao Jiao Ci
מינון
סך הכל:
Ze Lan
מינון
סך הכל:
Ze Xie
מינון
סך הכל:
Zhe Bei Mu
מינון
סך הכל:
Zhen Zhu Mu
מינון
סך הכל:
Zhi Bai Di Huang Wan
מינון
סך הכל:
Zhi Gan Cao
מינון
סך הכל:
Zhi Ke
מינון
סך הכל:
Zhi Mu
מינון
סך הכל:
Zhi Shi
מינון
סך הכל:
Zhi Zi
מינון
סך הכל:
Zhu Ling
מינון
סך הכל:
Zhu Ru
מינון
סך הכל:
Zi Cao
מינון
סך הכל:
Zi Hua Di Ding
מינון
סך הכל:
Zi Su Gen
מינון
סך הכל:
Zi Su Ye
מינון
סך הכל:
Zi Wan
מינון
סך הכל: